Gratis verzending boven 50 euro binnen Nederland
Speciaal voor jou gemaakt in Nederland!

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere zaken) op deze website van Naampatch.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naampatch.nl is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
De website Naampatch.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Naampatch.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit door of van de aangeboden informatie en/of artikelen op deze website.